เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : พรรคประชาธิปัตย์กับการเลือกตั้งทีมข่าว นปช.
5 กุมภาพันธ์ 2557