(ชมคลิปปราศรัยย้อนหลัง) รวมพลปราบกบฎ ถ.อักษะ 21 พ.ค.57