(ชมคลิปปราศรัยย้อนหลัง) รวมพลปราบกบฎ ถ.อักษะ 19 พ.ค.57