(ชมคลิปปราศรัยย้อนหลัง) รวมพลปราบกบฎ ถ.อักษะ 20 พ.ค.57
ทีมข่าว นปช.
20 พฤษภาคม 2557