ศาลออกหมายจับ 19 แกนกปปส.แล้ว ข้อหาฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉิน - ถ้ารวบตัวได้ให้ควบคุมไว้ที่ตชด.ภาค1
เวลา  13.30 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ห้องพิจารณาคดี 803 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก  ศาลนัดฟังคำสั่ง  ขอออกหมายจับ กรณีที่ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ  พร้อมคณะ ที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับแกนนำ กปปส. จำนวน 19 ราย ประกอบด้วย 

1.นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

2.นายสาธิต วงศ์หนองเตย

3.นายชุมพล จุลใส 

4.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 

5.นายอิสระ สมชัย 

6.นายวิทยา แก้วภราดัย 

7.นายถาวร เสนเนียม

8.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

9.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์

10.น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก

11.นายนิติธร ล้ำเหลือ

12.นายอุทัย ยอดมณี

13.เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์

14.พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ 

15.นายรัชต์ยุตม์ ศิรโยธินภักดี หรือนายอมร อมรรัตนานนท์  

16.นายกิตติชัย ใสสะอาด  

17. นายสำราญ รอดเพชร

18. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

และ 19. นายพานสุวรรณ  ณ แก้ว  ในข้อหากระทำผิดตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาตรา11 (1)  และมาตรา 12

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ร้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่กทม.และปริมณฑล และประกาศให้พนักงานที่มีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้ ประกอบกับพยานหลักฐานของผู้ร้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลทั้ง 18 ปาก พยานเอกสาร วัตถุพยาน เช่นแผ่นวีซีดี บันทึกภาพเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น จึงทำให้รับฟังว่ามีเหตุผลเพียงพอว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง 19 ราย จะเป็นผู้ร่วมกระทำการ ผู้ใช้ ผู้โฆษณา หรือผู้สนับสนุนการกระทำ ให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงอนุญาตให้จับกุมผู้ต้องสงสัยทั้ง 19 รายได้จนกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนั้นจะถูกยกเลิก โดยให้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจับกุมต่อศาลทุก 3 เดือนจนกว่าจะจับกุมตัวได้ และเมื่อจับกุมได้แล้วให้นำไปควบคุมไว้ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1 ตำบลคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีกำหนดเวลาเท่าที่จำเป็น แต่ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันจับกุม

พร้อมทั้งให้จัดทำรายงาน การจับกุมและควบคุมตัว แนบภาพถ่ายผู้ถูกจับกุมเสนอต่อศาลอย่างช้าภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่วันที่จับกุมได้ และจัดทำสำเนารายงานนั้นไว้ที่ทำการของผู้ร้อง เพื่อให้ญาติหรือผู้ที่ได้รับความไว้วางใจของบุคคลนั้นสามารถตรวจดูได้ตลอดระยะเวลาที่ถูกควบคุมตัว หากผู้ร้องไม่กระทำการดังกล่าวข้างต้น ศาลอาจเพิกถอนหมายจับหรือสั่งประการใดตามที่เห็นสมควรต่อไป และเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ศาลออกหมายจับและควบคุมตัวหากยังไม่สามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับได้ ศาลอาจเรียกผู้ร้องมาสอบถามหรือเพิกถอนหมายจับและควบคุมตัวนั้น

ทั้งนี้ท้ายคำสั่ง ศาลได้ออกข้อกำหนดห้ามผู้ร้องหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการตามหมายนี้ทั้งหมด นำหมายจับของศาลไปเผยแพร่โดยการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ ทางอินเตอร์เนท ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือสื่อออนไลน์ใดๆ ที่เป็นการเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย และห้ามนำหมายจับของศาลไปทำสำเนาหรือนำไปเผยแพร่อันก่อให้เกิดความเสียหายด้วยวิธีการใดๆเช่น นำไปโปรยทางเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์แก่ประชาชน หากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล

ที่มา ข่าวสด