"จตุพร" นำแถลงข่าวช่วงเช้าวันนี้ที่อักษะทีมข่าว นปช.
21 พฤษภาคม 2557

เช้านี้คุณจตุพร  พรหมพันธ์และแกนนำท่านอื่น ๆ ร่วมกันแถลงข่าว ณ ถนนอักษะ ว่าสถานการณ์ ณ จุดนี้ยังไม่มีการประสานงานใด ๆ ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา กับผม แต่อยากบอก พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชาว่าทำให้เรื่องประกาศกฎอัยการศึกให้ถูกกฎหมาย เพราะข้อทักท้วงของอาจารย์นิติราษฎร์และนักกฎหมายทั่วไปนั้น  ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้นเป็นการประกาศที่ผิดกฎหมาย  การประกาศทั่วราชอาณาจักรนั้นต้องเป็นพระบรมราชโองการ  และผู้รับสนองพระบรมราชโองการต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 2  ส่วนมาตรา 4 คือเหตุเฉพาะพื้นที่ เกิดสงคราม  เกิดจลาจล  การเพียงแค่รายงานให้รัฐบาลรับทราบนั้นไม่ใช่ว่าจะทำให้การประกาศใช้กฎอัยการศึกถูกต้อง  เมื่อพล.อ.ประยุทธ์  ต้องการใช้กฎอัยการศึกเพื่อมาแก้ไขปัญหาของประเทศให้เกิดความถูกต้องตามที่ประกาศ  การเริ่มต้นจะต้องมีความถูกต้อง  ควรให้นายทหารพระธรรมนูญหรือนักกฎหมายของกองทัพปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน

การปิดสื่อหลาย ๆ สื่อ หรือการประกาศห้ามนักวิชาการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องสื่อต่าง ๆ ขาดเหตุผลที่จะรองรอง  การปิดปากนักวิชาการที่มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นสะท้อนให้เห็นว่าการรัฐประหารซ่อนรูปเกิดขึ้นแล้ว  มิใช่เป็นการประกาศใช้กฎอัยการศึกธรรมดา

เมื่อการประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ถูกต้องตามพ.ร.บ.กฎอัยการศึก พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชาต้องรีบแก้ไข เพราะถ้าเดินหน้าต่อไปจะกลายเป็นกบฏในราชอาณาจักรเสียเอง  

ย้ำจุดยืนของนปช.แดงทั้งแผ่นดินคือเราจะชุมนุมที่ถนนอักษะโดยแนวทางสันติ สงบ ปราศจากอาวุธ และยืนยันต่อต้านการรัฐประหาร ต่อต้านนายกฯ คนนอก หรือนายกฯ ม.7 หรือนายกฯ ที่กล่าวอ้างมาตราอื่นใดก็ตามที่มิได้เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตย

สุดท้ายพรุ่งนี้จะต้องไปศาล  จึงขอเลื่อนเวลาแถลงข่าวจาก 10.00 น. เป็น 08.00 น.แทน

และเมื่อเวลาประมาณ 11.45 น. ทางนปช.ได้รับการประสานงานกับตัวแทนของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ในการเชิญเข้าร่วมประชุม ณ สโมสรกองทัพบก ในเวลา 13.30 น. และนปช.แดงทั้งแผ่นดินยินดีเข้าร่วมประชุมโดยผู้ที่เดินทางไปได้แก่ คุณจตุพร  พรหมพันธุ์, คุณณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ, อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ, คุณวีระกานต์  มุสิกพงศ์ และคุณก่อแก้ว  พิกุลทอง