เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : วิเคราะห์ผลหลังเลือกตั้งทีมข่าว นปช.
4 กุมภาพันธ์ 2557


รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย (ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 18.00 - 19.00 น.) ทางสถานี UDD TV ประเด็น "วิเคราะห์ผลหลังเลือกตั้ง" ออกอากาศวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดย อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และผู้ดำเนินรายการ คุณกุลธิดา  ช้วนกุล

ผ่านวันเลือกตั้งมาแล้วแม้แต่ยังไม่สามารถนำคะแนนมารวมกันได้  วันนี้อ.ธิดาได้มาวิเคราะห์ตัวเลขของผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด รวมทั้งได้เปรียบเทียบการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในอดีตด้วย  จากนั้นได้มีการสนทนาบทบาทของกองทัพกับเหตุการณ์ปะทะระหว่างกปปส.ผู้คัดค้านการเลือกตั้งกับกลุ่มประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่ไปเรียกร้องขอคืนบัตรเลือกตั้งที่สำนักงานเขตหลักสี่  รายละเอียดโปรดติดตามได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ