คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยนพ.เหวง โตจิราการ :ทีมข่าว นปช.
30 มกราคม 2557

จากเฟสบุ๊ค นพ.เหวง  โตจิราการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 มีเนื้อความโดยสรุป สองเนื้อหาใหญ่ คือ

1. “อธิบายถึงความชอบธรรมของ พวกกบฏสุเทพ ด้วยข้อความว่า กลุ่มผู้ชุมนุมให้เหตุผลว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ยอมรับว่าหากรัฐภาคีใด ไม่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมแล้ว ประชาชนของรัฐภาคีนั้น ย่อมสามารถพึ่งวิถีทางสุดท้าย คือ การลุกขึ้นต่อต้านความอยุติธรรม” โดยไม่ได้ประณาม พฤติกรรม ทำลายและขัดขวางสิทธิเลือกตั้งของประชาชนผู้มาใช้สิทธิโดยชอบธรรมในวันที่ 26 มกราคม 2557ของพวกกบฏสุเทพ กปปส. ทั้งที่ นานา อารยะประเทศในสากล ไม่ว่าจะ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อียู สหประชาชาติ ฮิวแมนไรต์วอซฯลฯ ต่างได้ออกมาประนามคัดค้านอย่างรุนแรง แต่ กสม.นิ่งเฉย กลับแก้ต่างให้กับ กปปส. ในเรื่องการชุมนุมของกปปส.

2. สอนสั่งให้ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ทำอย่างโน้น ทำอย่างนี้ ห้ามทำอย่างโน้น ห้ามทำอย่างนี้ ทั้งที่เป็นการแสดงออกถึงการปกป้องการกบฎของ พวกกบฏกปปส.อย่างชัดเจน ทั้งที่การกระทำของกบฎกปปส.ทำลายสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยคนอื่นๆ และล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายฉบับต่างๆอย่างร้ายแรงชัดเจน
 กสม.ชุดนี้ อย่า “หน้าด้านทำหน้าที่อีกต่อไปเลยครับ” เงินภาษีอากรประชาชนทั้งนั้น ที่ใช้ในการ “ทำลายสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย”
 ในความเห็นส่วนตัวของผมคุณทำหน้าที่ในการรักษาสิทธิมนุษยของคนชั่วครับไม่ใช่รักษาสิทธิมนุษยชนของคนดี
คุณรักษาสิทธิมนุษยชนของพวกทำลายการเลือกตั้ง
ทำลายสิทธิมนุษยชนสากล
คุณเป็นคณะกรรมการรักษาสิทธิของมนุษย์ชั่วใช่ไหมครับ ไม่ใช่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสากลโลกเขาครับ ลาออกไปเถอะครับ อย่าอยู่ให้ประชาชนไทยเขาประจานคุณอีกต่อไปเลยครับ

นพ.เหวง โตจิราการ 30 มค 57 10.54น.