เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : เดินหน้าเลือกตั้ง 2 ก.พ.ทีมข่าว นปช.
6 มกราคม 2557