เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : จำนำข้าวและการเลื่อนการเลือกตั้งทีมข่าว นปช.
6 มกราคม 2557