เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ภาพลักษณ์ นายกฯ ยิ่งลักษณ์ทีมข่าว นปช.
13 มีนาคม 2557