เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ผวาม็อบชัตดาวน์กรุงเทพฯทีมข่าว นปช.
6 มกราคม 2557