เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ต้านรัฐประหารทีมข่าว นปช.
13 มกราคม 2557