แถลงการณ์ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน ต้านรัฐประหาร 13 ม.ค.57ทีมข่าว นปช.
13 มกราคม 2557
แถลงการณ์นปช.แดงทั้งแผ่นดิน
ต้านรัฐประหาร(ฉบับปรับปรุงจากปี 2554)

ระยะก่อนรัฐประหาร

1. แสดงข้อมูลเผยแพร่ผลความชั่วร้ายของการทำรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
2. รวบรวมหมู่คณะแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านถ้ามีรัฐประหารเกิดขึ้น  การจัดตั้งกลุ่ม การเสวนา             ออกแถลงการณ์
3. แสดงออกถึงสัญลักษณ์การต้านรัฐประหารในกลุ่มต่าง ๆ นัดหมายการแสดงออกให้ขยายตัวลุกลาม         ดังไฟลามทุ่ง
4. ประณามการทำรัฐประหารในอดีตและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ในรูปการให้สัมภาษณ์  แถลงการณ์             การแสดงศิลปวัฒนธรรม  ภาพวาด  การ์ตูน  ในสื่อทุกรูปแบบ
5. จัดรถกระจายเสียงถ่ายทอดความชั่วร้ายการทำรัฐประหารและสถานีวิทยุชุมชน  และสื่อต่าง ๆ  ใน           เรื่องราวข้อ 1 – 4

เมื่อเกิดรัฐประหาร

1. ให้ประชาชนออกมาตามท้องถนนพร้อมด้วยสัญลักษณ์การต่อสู้สันติวิธี เช่น เสื้อขาว ลูกโป่งขาว             ริบบิ้นสีขาว จุดเทียนสีขาว
2. หลีกเลี่ยงการสูญเสีย  ถ้ามีการใช้กำลังปราบปรามให้รวมกลุ่มเร็ว  สลายกลุ่มเร็ว (Flash Mob) ไม่             ต้องมีเวที
3. ใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมขวางเส้นทางการเคลื่อนกำลังทหาร
4. ใช้ท่าทีเป็นมิตรกับทหารและชี้แจงทำความเข้าใจว่าการทำรัฐประหารสร้างความเสียหายเพียงใด             ไม่ด่าทอหรือทำร้ายทหารที่มาเฝ้าสถานที่
5. แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐประหารติดในสถานที่ต่าง ๆ ให้มากที่สุด  อาจใช้สีขาวที่ให้ความหมาย           สงบ สะอาด เป็นสัญลักษณ์  พร้อมการจุดเทียน  ออกมาให้มากที่สุดตามท้องถนนทุกวัน  แสดง               สัญลักษณ์ต่อต้านที่มองเห็น  การส่งเสียงให้ได้ยินให้ออกมามากที่สุดตามท้องถนน
6. ถ้ามีการปราบปรามประชาชน  ต้องส่งภาพข่าวอย่างรวดเร็วผ่านสังคมออนไลน์  เฟชบุ๊ค  ทวิตเตอร์         ส่งคลิปวีดีโอเข้าเครือข่ายทุกเครือข่าย
7. เตรียมการประสานงานมวลชน แกนนำมวลชน แนวร่วมกลุ่มอื่น  เพื่อจัดกิจกรรมต้านรัฐประหารใน           ระดับสูงสุด

อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ
ประธานนปช.แดงทั้งแผ่นดิน
13 มกราคม 2557