เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : เลือกตั้ง 2 ก.พ.ทีมข่าว นปช.
31 มกราคม 2557