เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : การทำลายครั้งใหญ่ของประเทศจากม็อบผู้ดีทีมข่าว นปช.
11 ธันวาคม 2556

รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย (ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น.) ประเด็น "การทำลายครั้งใหญ่อขงประเทศจากม็อบผู้ดี" ออกอากาศวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556 โดย อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ

วันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญ อ.ธิดา จึงได้พูดถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญ   ในประเทศที่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร  รัฐธรรมนูญก็กลายเป็นกติกาที่บ่งถึงว่าการเมืองการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย นับจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ 2475 มาเป็นลำดับ  ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 18 ฉบับ  และในเบรคหลังเป็นการพูดถึงการทำลายประเทศไทยของนายสุเทพ  เทือกสุบรรณและคณะ  รายละเอียดต่าง ๆ ขอเชิญชมจากคลิปรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะ