ด่วน!!! ชุมนุม "นปช. เพื่อคนไทยปกป้องประชาธิปไตย" สนามรัชมังคลากีฬาสถาน ตั้งแต่ 19 พ.ย. เป็นต้นไป
วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2556) อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และแกนนำ นปช.ท่านอื่น ได้แจ้งมติของ นปช.แดงทั้งแผ่นดินว่า นปช.แดงทั้งแผ่นดินจะทำการชุมนุม "นปช.เพื่อคนไทยปกป้องประชาธิปไตย" วาระพิเศษตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามรัชมังคลากีฬาสถาน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การชุมนุม "นปช.เพื่อคนไทยปกป้องประชาธิปไตย"มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงพลังของประชาชนและเตรียมการต่อสู้ในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยจากการคุกคามของระบอบอำมาตยาธิปไตยที่กำลังรุกคืบเข้ามาในหลายทาง เช่นรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 พรรคการเมืองของระบอบอำมาตยาธิปไตย กลไกตุลาการภิวัฒน์ และองค์กรอิสระที่เป็นผลผลิตจากการรัฐประหาร พ.ศ.​2549 เป็นต้น

ทาง นปช.ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป็นไปโดยสันติวิธีและอยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอเชิญชวนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้