"ธิดา" กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ทีมข่าว นปช.
9 พฤษภาคม 2557

เมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวในสถานการณ์เร่งด่วนเวลา 12.30 น. นั้น ในส่วนของ อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า
1. เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคลในเครือข่ายระบอบอำมาตย์ขัดแย้งกับประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่ต้องการระบอบประชาธิปไตย
2. เป็นการต่อยอดของสิ่งที่เครือข่ายระบอบอำมาตย์ต้องการขั้นสูงสุด คือการแช่แข็งประเทศ ให้ระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าไม่ได้ และจะแก้ไขกติกาของประเทศนี้ที่จะทำให้ระบอบอำมาตย์ยังคงอำนาจอยู่ในประเทศไทยไปนานเท่านาน

สำหรับสิ่งที่นปช.จะยืนยันคือ
1. ยืนยันรักษาระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มกำลังสุดชีวิต
2. ยืนยันว่ารัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น
3. ประชาชนและนปช.ต้องการปฏิรูปประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า ให้ได้ประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ต้องทำโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ตั้งสภาปฏิรูปและประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปให้ก้าวหน้า
4. เรียกร้องต่อกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายในประเทศให้รักษาไว้ให้ได้ หากรักษาความยุติธรรมไม่ได้ หมายถึงว่าประเทศนี้จะไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้อย่างปกติสุข จะต้องเกิดอนาธิปไตยและความรุนแรงที่ควบคุมไม่ได้อย่างแน่นอน