"อ.ธิดา" ใน The Daily Dose "สงครามชนชั้นที่ไม่รู้จักจบสไตล์ไทย ๆ" (เบรค 2)ทีมข่าว นปช.
18 เมษายน 2557