นปช. เปิดนิทรรศการ "กบฏนกหวีด ตอน นายกเถื่อน พร้อมแฉผังล้มประชาธิปไตย"ทีมข่าว นปช.
2 เมษายน 2557วันนี้ 2 เม.ย. 57 เวลา13.13 น. ที่บริเวณห้องแถลงข่าว นปช. ชั้น6 อิมพีเรียลลาดพร้าว นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช. และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาฯนปช. ได้ร่วมกันเปิดนิทรรศการ "กบฏนกหวีด" ตอน นายกเถื่อน โดยมีแกนนำนปช.และคนเสื้อแดงร่วมงานอย่างคับคั่ง ผู้ดำเนินรายการได้อธิบายถึงภาพรวมของนิทรรศการครั้งนี้ว่า เป็นการแสดงให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงขบวนการทำลายประชาธิปไตย โดยจัดแสดงโครงสร้างต่างๆของกลุ่ม องค์กร ต่างๆที่มีความเชื่อมโยง โดยมีจุดมิ่งหมายสุดท้าย คือ การล้มประชาธิปไตย เพื่อให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีเถื่อน

บรรยากาศภายในานแบ่งการจัดแสดงเป็นสามส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นการแสดง"ผังล้มประชาธิปไตย" และ "ว่าที่นายเถื่อน" ในส่วนนี้ประชาชนสามารถเขียนข้อความตางๆที่ต้องการสื่อไปถึงบุคคลดังกล่าว ด้วย ในส่วนที่สองเป็นการจัดแสดงเส้นทางและวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งนายก เถื่อน ผ่านภาพและคำอธิบายและส่วนท้ายเป็นส่วนของ การผลิตนายกเถื่อนซึงเป็นห้องแสดงโดยมีป้ายสัญลักษณ์ว่า "บริษัทรัฐประหารจำกัด"บริษัทรัฐประหารจำกัด" โดยหน้าห้องมีหุ่นทหาร ยืนถืออาวุธประกอบด้วย

ก่อนหน้านี้ทางกลุ่ม นปช.ได้ทำการจัดนิทรรศการ กบฏนกหวีดมาแล้ว โดยใช้ชื่อตอนว่า "ถลกหนังเทือก" ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี จึงนำเสนอเนื้อหาใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ โดยประชาชนที่สนใจสามารถรับชมได้ทุกวัน