เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : การนำมวลชนของสุเทพ เทือกสุบรรณ เอาทฤษฎีซ้ายมารับใช้ขวาทีมข่าว นปช.
2 เมษายน 2557