"อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ" กล่าวถึงการชุมนุมเมื่อ 5-7 เม.ย. ที่ผ่านมาทีมข่าว นปช.
8 เมษายน 2557


การชุมนุม 5 – 7 เมษายน ที่ ถนนอักษะและพุทธมณฑล มีแง่มุมบางอย่าง  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราบรรลุเป้าหมายในเชิงปริมาณ-คุณภาพของประชาชนที่มาร่วมการชุมนุมในระดับที่น่าพอใจ  แต่เราต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้ในการประสานงานและการให้ความสะดวกแก่ประชาชนในทุกเรื่อง

ในเรื่องความปลอดภัย  การที่มีการ์ดอาสาของแต่ละจังหวัดมาร่วมหลายพันคน  ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้การดูแลความปลอดภัยและการบริการต่าง ๆ ดีขึ้น  ทั้งหมดนี้เราต้องปรับปรุงรวมถึงบทบาทของแกนนำในภูมิภาคและบทบาทแนวร่วมบนเวที  คุณภาพการจัดแสดงและเวทีปราศรัยก็ต้องปรับปรุงอีกเช่นกัน  ทั้งหมดนี้ไม่ง่ายด้วยลักษณะองค์กร  ธรรมเนียมปฏิบัติ  ประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ขององค์กร  และจำนวนแกนนำที่มากมาย  และมีอุดมการณ์แนวคิดที่แตกต่างกัน บางส่วนก็แยกย้ายไปตั้งองค์กรต่าง ๆ กัน  จึงต้องใช้การนำรวมหมู่ขององค์กรเป็นหลักในการขับเคลื่อนการชุมนุม

งานดูแลความเจ็บป่วย  ระบบสุขา  การจราจร  ขนส่ง  และบริการอาหารน้ำดื่ม  ก็จะถูกนำมาประเมินและปรับปรุงให้ได้ระบบงานที่ดีเพียงพอ  เพื่อเตรียมตัวแก้ปัญหาในการชุมนุมใหญ่ครั้งต่อไปที่จะต้องหนักหนาและอาจยืดเยื้อ

แต่ที่ผู้เขียนรู้สึกยินดีจริง ๆ ก็คือ  เราสามารถแสดงเป้าหมายทางการเมือง  แสดงความมุ่งมั่นทางการเมือง  แสดงจุดยืน  หลักการในการต่อสู้  ด้วยท่วงท่าที่สง่า  ผ่าเผยเป็นท่ารุกทางการเมือง  แต่สามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรง  หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกลุ่ม กปปส. พูดง่าย ๆ เราก้าวเข้ามาแสดงตัวในกรุงเทพมหานครได้  แม้จะมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย  และนี่คือความต้องการของพี่น้องเสื้อแดง  ขณะเดียวกันเราก็ต้องรับผิดชอบความปลอดภัย  กล่าวถึงที่สุดคือต้องไม่ยอมจำนน  และไม่ไถลไปในความสุ่มเสี่ยงไร้เดียงสา  เราทำสำเร็จระดับหนึ่ง  แต่ต้องระมัดระวังว่าศึกใหญ่รออยู่ข้างหน้าต้องทำให้ดีกว่านี้

ขณะนี้เราสามารถทำให้คนทั้งโลกเห็นว่า  ในการชุมนุมใหญ่ที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานและถนนอักษะ พุทธมณฑลนี้  เราเป็นพวกสันติวิธีจริง ๆ  ไม่ใช่เป็นฝ่ายที่ใช้ความรุนแรง  ตรงข้ามกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการล้มรัฐบาล ล้มระบอบประชาธิปไตย  ที่เป็นอันธพาลการเมืองมีการใช้อาวุธชัดเจน  ซ้ำเรายังถูกใส่ร้ายป้ายสีทุกวัน  

เราเชื่อว่าการชุมนุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจึงจะเป็นการต่อยอดความสำเร็จนี้  และทำให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม!!!

ธิดา  ถาวรเศรษฐ
8 เมษายน 2557