เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : นปช.กับกลุ่มเสื้อแดงทีมข่าว นปช.
21 มีนาคม 2557