เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : การต้อนรับประธาน-เลขาธิการ นปช.ใหม่!ทีมข่าว นปช.
20 มีนาคม 2557