เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : ควันหลงจากการเปลี่ยนประธาน นปช.ทีมข่าว นปช.
19 มีนาคม 2557