หนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตยในข้อหา "ก่อการร้าย":ทีมข่าว นปช.
17 มกราคม 2557

หนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตยในข้อหา "ก่อการร้าย"
2539 อิมพีเรียลลาดพร้าวชั้น5 ซอยลาดพร้าว81-3 เขตและแขวง
วังทองหลาง กทม.10310
 

17 มกราคม 2557
 

เรื่อง ร้องทุกข์กล่าวโทษนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ในข้อหา"ก่อการร้าย" 
เรียน ท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 

อ้างถึงการตั้งชุดปฏิบัติการไล่ล่านายกรัฐมนตรีจำนวน500คนของนายสาทิตย์วงศ์หนองเตย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อความที่สำเนามาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์
ตามที่ปรากฏในสื่อจำนวนมากเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย แกนนำคนหนึ่งของกปปส.ได้ประกาศรับสมัครผู้ชุมนุม500คนเพื่อเป็นชุดปฎิบัติการพิเศษไล่ล่านายกรัฐมนตรีนั้น
 

การกระทำดังกล่าวนับได้ว่า เป็นการกระทำโดยมีจุดมุ่งหมายเพือขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย ให้กระทำหรือไม่กระทำการอันใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ในที่นี้ได้แก่จงใจเจตนาที่จะทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองเพื่อให้ กปปส.ประกาศยึดอำนาจอธิปไตยมาไว้แก่ตนเองอันเป็นการกระทำที่น่าจะเข้าข่ายมีความผิดในฐานกบฏตามประมวลอาญามาตรา113 หรือเพื่อสร่างความปั่นป่วนเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นในหมู่ประชาชน ซึ่งนับได้ว่า น่าจะเข้าข่ายมีการกระทำผิดมาตรา135/1วรรคสอง
โดยที่การกระทำดังกล่าวไม่ใช่เป็นการกระทำเพื่อเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือ หรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่นับเป็นข้อยกเว้นในวรรคที่สามแต่ประการใด เพราะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยสิ้นเชิง
 

ผมจึงขอร้องทุกข์กล่าวโทษมายังท่านเพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามกฏหมายต่อนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตยต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณา และขอบพระคุณมาณ.ที่นี้ด้วย
 

ขอแสดงความนับถือ

( นพ.เหวง โตจิราการ )