เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : จรรยาบรรณและทัศนะทางการเมืองทีมข่าว นปช.
22 มกราคม 2557


รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย (ออกอากาศทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 18.00 - 19.00 น.) ประเด็น "จรรยาบรรณและทัศนะทางการเมือง" ออกอากาศวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 ทางช่อง UDD TV (ทีวีเสรีเพื่อความเท่าเทียม) โดย อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ และผู้ดำเนินรายการ คุณณิชชนันทน์  แจ่มดวง

จากการที่มีบุคคลากรทางการแพทย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนกลุ่ม กปปส. โดยมีการนำเครื่องหมายกาชาดสากลมาร่วมขบวนด้วย  ซึ่งกรณีนี้ อ.ธิดา ได้ชี้ให้เห็นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่งโดยเฉพาะวิชาชีพต่าง ๆ ต้องมีจรรยาบรรณและระมัดระวังในการแสดงออกทางการเมือง  นอกจากนี้อาจารย์ยังได้เล่าถึงประวัติเครื่องหมายกาชาดด้วย  รายละเอียดติดตามได้จากคลิปรายการค่ะ