สหรัฐแถลงหลังนายกฯยุบสภา หนุนไทยยึดครรลองประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. น.ส.เจน ซากี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา แถลงถึงท่าทีล่าสุดของสหรัฐต่อสถานการณ์การเมืองไทย หลังนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศยุบสภาว่า

 "สหรัฐอเมริกาสนับสนุนอย่างยิ่งต่อสถาบันและกระบวนการทางประชาธิปไตยในประเทศไทยเพื่อนและพันธมิตรที่ยาวนานของสหรัฐการที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เดินหน้าให้มีการเลือกตั้งเป็นหนทางก้าวต่อไปท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองและการประท้วงเราสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองอย่างสันติ ตามครรลองประชาธิปไตย ในวิถีทางที่สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนคนไทยและเสริมสร้างหลักนิติธรรม"

U.S.DEPARTMENT OF STATE
Office of the Spokesperson
December 9, 2013
STATEMENT BY JEN PSAKI, SPOKESPERSON
Political Tensions in Thailand

The United States strongly supports democratic institutions and the democratic process in Thailand, a longtime friend and ally. Prime Minister Yingluck has called for elections as a way forward amid ongoing political tensions and demonstrations. We encourage all involved to resolve political differences peacefully and democratically in a way that reflects the will of the Thai people and strengthens the rule of law.