แถลงการณ์ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน 10 ธ.ค.56 ในวาระครบรอบ 81 ปีรัฐธรรมนูญไทยทีมข่าว นปช.
10 ธันวาคม 2556


แถลงการณ์ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน 10 ธ.ค.56 ในวาระครบรอบ 81 ปีรัฐธรรมนูญไทย