ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดกับข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิง:

Facebook นพ.เหวง โตจิราการ
26 พฤศจิกายน 2556

ศาลรธน.กล่าวหาประธานรัฐสภาว่าไม่อนุญาตให้ฝ่ายค้านได้มีโอกาสอภิปรายแสดงความเห็นในการอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่มาสว.เป็นเผด็จการเสียงข้างมาก ทำให้เสียงข้างน้อยไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ยืน
ผมมีข้อเท็จจริงที่เอามาจากสำนักการประชุมรัฐสภาที่เขาเก็บรวบรวมเวลาที่ใช้ในการอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับ(เขารวมสามฉบับเข้าด้วยกันเพราะผ่านวาระสองทั้งสามฉบับแล้ว แต่ที่ผ่านวาระ3ที่ไม่มีการอภิปรายแล้วเพียงฉบับเดียวคือที่มาของสว.)ซึ่งพฤติกรรมการอภิปรายมีลักษณะเดียวกันทั้งสามฉบับเป็นดังนี้คือ
1.ฝ่ายค้านคือประชาธิปัตย์ ใช้เวลา35ชั่วโมง36นาที34วินาที
2.ประท้วงใช้เวลาทั้งหมด(ซึ่งส่วนใหญ่ประชาธิปัตย์ประท้วงเกือบ80เปอร์เซนต์)55ชั่วโมง41นาที45วินาที
ดังนั้นรวมแล้ว ฝ่ายค้านใช้เวลา 35:36:34+44:32=80ชั่วโมง(ปัดเศษทิ้ง)
3.ฝ่ายรัฐบาลใช้เวลา1ชั่วโมง56นาที19วินาที
ซึ่งน้อยกว่าฝ่ายค้านเกือบ80เท่าครับ ศาลรัฐธรรมนูญครับพวกคุณต้องรับผิดชอบในความผิดที่ร้ายแรงในทางหลักการเช่นนี้โดยการ "ยกเลิกคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของพวกคุณเถอะครับ"
4.แล้ว สว.ใช้เวลาอภิปรายทั้งหมด20ชั่วโมง55นาที13วินาทีซึ่งกว่า60%พวกสว.ลลากตั้งเป็นคนอภิปรายครับนี่ก็เสียงข้างน้อยอีกเช่นกันเพราะโต้แย้งฝ่ายเสียงข้างมากหรือฝ่ายรัฐบาลครับ ก็ต้องรวมอีกประมาณ13ชั่วโมงเป็นของเสียงข้างน้อย และเพียง8ชั่วโมงเป็นของเสียงข้างมาก
รวมของสส.สว.ผลคือ เสียงข้างน้อยได้อภิปราย 93ชั่วโมง เสียงข้างมากอภิปรายเพียง9ชั่วโมงครับ
ศาลรัฐธรรมนูญครับพวกคุณผิดพลาดอย่างน่าอัปยศมากครับ พวกคุณยกเลิก "คำวินิจฉัย"ของพวกคุณเถอะครับประชาชนไทยและคนทั้งโลกก็คงจะอภัยให้พวกคุณได้ครับ
นพ.เหวงโตจิราการ25/11/56 21.00