แถลงการณ์ของนปช.แดงทั้งแผ่นดิน 29 พ.ย. 56ทีมข่าว นปช.
29 พฤศจิกายน 2556

วันนี้ เวลา 18.02 น. นางธิดา  ถาวรเศรษฐ ในฐานะประธานนปช.แดงทั้งแผ่นดิน ได้อ่านแถลงการณ์บนเวทีปราศรัย "รัฐถูกประหารโดยศาลรัฐธรรมนูญ" ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก  ซึ่งแถลงการดังกล่าวเป็นการส่งสาสน์ต่อสังคมไทย, ต่อพี่น้องเสื้อแดง และต่อฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
แถลงการณ์ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน
29 พฤศจิกายน 2556  เวลา 18.02 น.

สาสน์ที่ 1 ต่อสังคมไทย
เราคนเสื้อแดงและนปช.แดงทั้งแผ่นดิน  รวมทั้งพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั้งที่อยู่ในรัฐสภา ท้องถนน และที่ต่าง ๆ  เราขอเชิญชวนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านทั่วประเทศ  ทุกชนชั้น  และทุกชั้นชน  มาร่วมกันปกป้องประบอบประชาธิปไตยกับเราที่นี่  ในวันที่ 30 พ.ย. 56 ให้มากที่สุด  และเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พบว่าประชาชนที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงมาร่วมกับเรา  มากันให้มากที่ราชมังคลากีฬาสถาน  ประชาชนที่ไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศนอกระบบอันจะมีผลให้เกิดอนาธิปไตย  กลายเป็นการปกครองแบบเผด็จการและถอยหลังเป็นระบอบอำมาตยาธิปไตยที่สมบูรณ์

สาสน์ที่ 2 ต่อพี่น้องเสื้อแดง
ถึงพี่น้องเสื้อแดง  เราขอให้พี่น้องที่อยู่ที่บ้าน  บางคนอาจจะยังไม่สบายใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น  ขอให้พักเอาไว้ก่อน  เพราะว่าปัญหาหลักของประเทศในเวลานี้เป็นเรื่องใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย  เกิดการปะทะทางความคิด  การกระทำระหว่าง 2 พลัง คือพลังประชาธิปไตยและพลังของกลุ่มอนุรักษ์นิยมล้าหลังและไม่ยอมแพ้เมื่อแพ้ไปแล้ว  สองพลังนี้มีการปะทะกัน  แต่รัฐบาลได้ตัดสินใจทำถูกแล้ว  แม้นมีความขัดแย้ง  มีการกระทำที่ก้าวข้ามกฎหมาย  มีการกระทำที่เข้าข่ายกบฏและก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  รัฐบาลไม่ต้องการให้มีสงครามหลั่งเลือด จึงไม่ใช่ “เขตใช้กระสุนจริง”  ที่เห็นคือ “เขตใช้แก๊สน้ำตา”  นี่คือความแตกต่าง
ฝากให้พี่น้องไปถึงรัฐบาลให้ตระหนักว่า  แม้เราจะเป็นพลังประชาธิปไตยที่พยายามที่จะทำให้ประเทศนี้อยู่ด้วยกันได้แม้ความคิดแตกต่างกัน  แต่ก็ต้องสนใจว่าสงครามข่าวสารทำให้พี่น้องส่วนหนึ่งเข้าใจผิด  ถ้าดูเบาไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ก็จะเกิดความเข้าใจผิดแล้วแก้ปัญหายาก  อาจจะชนะในการเลือกตั้งแต่ในสงครามข่าวสารให้พรรคและคนเสื้อแดงทำให้ดีกว่านี้  เพราะนี่คือการต่อสู้ “สันติวิธี”  ให้หลีกเลี่ยงการปะทะกัน  ไม่ต้องฆ่ากัน  แม้ความคิดเห็นต่างกัน  ขอให้อดทนและหลีกเลี่ยงการปะทะ  ทำให้เกิดเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว  และถ้าไม่แน่ใจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็ไม่จำเป็นต้องแสดงสัญลักษณ์สีเสื้อหรืออื่น ๆ ก็ได้  ราชมังคลาฯ ยินดีต้อนรับประชาชนไทยทุกสีเสื้อ

สาสน์ที่ 3 ทางออกประเทศไทยที่มีกลุ่มต่าง ๆ เสนอ  ที่ประชุมอธิการบดี,  นักวิชาการ, 40 ส.ว. ไม่ว่าเสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออกหรือยุบสภา  น่าจะไม่เป็นผล  เพราะนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ ไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้  เรายินดีรับฟังข้อเสนอ  แต่ฝั่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยเขาต้องการที่จะสถาปนาระบบการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย  แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะหาทางออกไม่ได้  ทางที่ดีพวกท่านนอกจากเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี, ต่อ ส.ส. พรรคเพื่อไทย  ขอให้ท่านเรียกร้องต่อนายสุเทพ  เทือกสุบรรณและคณะด้วย

สาสน์ที่ 4 การที่เราไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ  ขอโต้แย้งว่า “ไม่จริง”  เราไม่ได้ปฏิเสธศาลรัฐธรรมนูญ  ไม่ได้ปฏิเสธอำนาจศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ  แต่เราปฏิเสธคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
ชมคลิป