บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งยังคงมีความกังวลภายหลังการรัฐประหารผ่านไปหนึ่งเดือน

บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งยังคงมีความกังวลภายหลังการรัฐประหารผ่านไปหนึ่งเดือน

ที่มา : สำนักข่าว NHK  วันที่ 22 มิถุนายน 2557หลังจากการรัฐประหารผ่านไปหนึ่งเดือน บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งระบุว่ามีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย

ความกังวลต่อสภาพดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดออกมาภายในงานนิทรรศการทางธุรกิจสำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ณ กรุงเทพเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตัวแทนบริษัทปรับปรุงพื้นผิวชิ้นส่วนรถยนต์รายหนึ่งกล่าวว่าคำสั่งการผลิตลดลงไปอย่างมากนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารขึ้นมา เขากล่าวว่าเขาหวังให้ประเทศไทยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ตัวแทนบริษัทอีกรายหนึ่งกล่าวว่าเขากังวลว่ารัฐบาลชุดใดก็ตามที่จะได้รับการจัดตั้งต่อจากนี้อาจจะถูกรัฐประหารได้อีก เขากล่าวว่าบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของเขาอาจต้องทบทวนแผนการทางธุรกิจใหม่อีกครั้งหนึ่ง

บริษัทญี่ปุ่นมีสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 60 ของการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งบริษัทเหล่านี้ถือว่าไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แต่บริษัทเหล่านี้กล่าวว่าความวุ่นวายทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุน นักเศรษฐศาสตร์หลายรายกล่าวว่าบริษัทญี่ปุ่นเหล่านี้อาจต้องย้ายฐานการลงทุนไปยังอินโดนีเซีย เมียนมาร์ และประเทศอื่นภายในภูมิภาคที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาภายในประเทศไทยได้

จาก “Japan firms worried one month after Thai coup”
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/20140622_09.html