สหรัฐอเมริกาแจ้งว่าไม่เชิญนายทหารระดับสูงชั้นนายพลของไทยไปร่วมงานวันชาติ 4 กรกฎาคมอย่างแน่นอน