7-9 พ.ค.นี้ ขอเชิญพี่น้องร่วมฟังการปราศรัย "10 พ.ค. วันปราบกบฎ" ของแกนนำนปช. ที่อิมพีเรียลชั้น 6 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 22.00 น.เรียนมายังพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่าน วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00 - 22.00 น. พบกับเวทีปราศรัย โดยแกนนำนปช.แดงทั้งแผ่นดิน ณ ชั้น 6 อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
(งดการแถลงข่าวเวลา 13.00 น.)