ประมวลภาพ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน "รวมพลปราบกบฏ" ณ ถนนอักษะ 17 พ.ค. 2557


วันที่ 8 ของการชุมนุมแล้วพี่น้อง วันนี้คุณหมอเหวงให้การต้อนรับพี่น้องที่มาเยือนถึงหลังเวทีวันนี้สมาคมจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยจำนวนกว่า 1,000 คัน พร้อมกันเดินทางมาถนนอักษะเพื่อร่วมชุมนุมกับพี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศ ยินดีต้อนรับประชาชนไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านพี่น้องนปช.กรุงเทพมหานครจากเขตต่าง ๆ และจากต่างจังหวัดทยอยเดินทางเข้าสู่ที่ชุมนุม
บรรยากาศวันนี้คนเสื้อแดงมาชุมนุมกันคึกคัก หลั่งไหลเป็นลาวาสีแดงเหมือนเพลง "ลั่นกลองรบ" เลย


กิจกรรมของนปช.กรุงเทพมหานครที่ทำกันทุกเย็นคือการถือป้ายแสดงสัญลักษณ์ในการต่อสู้แบบสันติวิธี เป็นการแสดงความประสงค์และสื่อให้สังคมได้รู้ว่าพวกเราต้องการอะไร และไม่ต้องการอะไร