(ชมคลิปปราศรัยย้อนหลัง) นปช.แดงทั้งแผ่นดิน ผนึกกำลัง "วันปรากบฎ" ณ ถนนอักษะ 14 พ.ค










ทีมข่าว นปช.
15 พฤษภาคม 2557