นปช.แดงทั้งแผ่นดิน แถลงข่าว ณ ถนนอักษะ 13 พ.ค.57 (ชมคลิป)


วันที่ 13 พ.ค. 57 เวลา 10.00 น. นปช.แดงทั้งแผ่นดินแถลงข่าวนำโดย คุณจตุพร พรหมพันธ์ ประธาน นปช. รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ประการแรกสื่อไปยังประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัยว่าสิ่งที่มีการปรึกษาหารือกันนั้นไม่ได้เป็นอำนาจของวุฒิสภา ไม่ได้ถูกบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายนั่นคือ "ผิดกฎหมาย" และจะสร้างวิกฤตให้กับประเทศทันทีถ้าเสนอชื่อนายกฯ มาตรา 7 แต่ถ้ามั่นใจว่านายสุเทพสามารถคุ้มครองตัวเองได้ก็ขอให้เสนอชื่อในวันนี้ทันที

ต่อมาการที่วันนี้นายสุเทพนัดประชุมกลุ่ม กปปส. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทีดูแลและอำนวยความสะดวกโดยทหาร ถามพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปอำนวยความสะดวกให้นายสุเทพได้อย่างไร? ถ้าอ้างว่าไม่ต้องการให้เกิดการปะทะ เกิดความสูญเสีย หากวันหน้านายสุเทพเหิมเกริมอยากจะใช้กองบัญชาการกองทัพบกพล.อ.ประยุทธ์จะยินยอมหรือไม่?

วันนี้ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน ยังอยู่ ณ ที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อม 100% ถ้าวันนี้วุฒิสภามีมติเสนอชื่อนายกฯ มาตรา 7 เราจะยกระดับการชุมนุมโดยทันที่และการยกระดับนั้นจะเป็นเช่นไรจะแถลงให้ทราบหลังมีการประกาศ

ประเด็นต่อมาสื่อไปยังประธาน กกต.และกรรมการ กกต. (ยกเว้นนายสมชัย ศรีสุทธิยากร) ว่าถ้าไม่พร้อมจะจัดการเลือกตั้งก็อย่าเลือก แต่อย่ามาทำเสแสร้งเพื่อดีสเครดิต ยืนยัน นปช. ไม่ใช่พวกกระหายการเลือกตั้ง คือถ้าไม่พร้อมที่จะเลือกตั้งก็อย่าเลือก หใ้ประเทศอยู่อย่างนี้ แต่นายกฯ มาตรา 7 มีไม่ได้ รัฐบาลรักษาการต่อไป และรัฐบาลรักษาการ, พรรคเพื่อไทยอย่าไปใส่ใจกับ กกต.ชุดนี้และนายสมชัย ศรีสุทธิยากร

นพ.เหวง โตจิราการ เพิ่มเติมว่า วาระเลือกประธานวุฒิเป็นวาระที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย มีทัศนะทางการเมืองที่เลวร้าย โดยกล่าวว่า อย่าเอากฎหมายมาเป็นกับดัก และโทษว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะเอากฎหมายมาเป็นโซ่ตรวนผูกมัดประเทศ ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลรักษาการต้องดึงอำนาจในการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งกลับคืนมาเพราะกกต.ชุดนี้แสดงตัวอย่างชัดเจนว่าตั้งใจเตะถ่วงในการจัดการเลือกตั้งมาโดยตลอด