กำหนดการ นปช.แดงทั้งแผ่นดินเคลื่อนพลคนประชาธิปไตย 6 จังหวัด
 กำหนดการจัดงาน

วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557
สถานที่จัดงาน    ร้อยเอ็ด(สนามบึงพลาญชัย)
จังหวัดที่เข้าร่วม    ยโสธร , กาฬสินธุ์ , มหาสารคามและสุรินทร์

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557
สถานที่จัดงาน    ชัยภูมิ (สนามกีฬา อบจ.ชัยภูมิ)
จังหวัดที่เข้าร่วม    นครราชสีมา , ขอนแก่น , เลย และหนองบัวลำพู

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557
สถานที่จัดงาน    พิจิตร (หน้าสนามอำเภอโพธิ์ประทับช้าง)
จังหวัดที่เข้าร่วม    พิษณุโลก , เพชรบูรณ์และนครสวรรค์

วันพุธที่ 30 เมษายน 2557
สถานที่จัดงาน    อุตรดิตถ์ (สนามกีฬาหมอนไม้ อ.เมือง )
จังหวัดที่เข้าร่วม    ตาก , สุโขทัยและกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557
สถานที่จัดงาน    ลพบุรี (สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)
จังหวัดที่เข้าร่วม    พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี , นครนายก , สิงห์บุรีและอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557
สถานที่จัดงาน    สุพรรณบุรี (ดอนเจดีย์ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร)
จังหวัดที่เข้าร่วม    ราชบุรี , ชัยนาท , อุทัยธานี , อ่างทอง , กาญจนบุรีและนครปฐม

*หมายเหตุ* วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 ประชุมเพลิงคุณไม้หนึ่ง ก.กุนที ที่ฌาปนสถาน วัดเสมียนนารี เวลา 13.00 น.