เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : คุยกับ อ.ธิดา "งานเคลื่อนพลฯ ที่เขาตาโล"ทีมข่าว นปช.
25 มีนาคม 2557