สภากาชาดร่อนหนังสือเตือนทหาร-วิธีใช้ตรากาชาด ห้ามติดร่วมกับบังเกอร์อาวุธจากกรณีที่มีการเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับเอกสารของสภากาชาดไทย ที่แจ้งถึงกองทัพบกให้ถอดเครื่องหมายกาชาดบริเวณบังเกอร์ออก เนื่องจากผิดกฎกาชาดสากล เพราะมีทหารถืออาวุธอยู่นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า เอกสารดังกล่าวเป็นของจริง ลงนามโดยนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ระบุว่าตามที่ขณะนี้ ได้มีการชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกองทัพไทย โดยกองทัพบกได้จัดหน่วยทหาร ซึ่งประกอบด้วยทหารเสนารักษ์ และทหารติดอาวุธ ประจำในเต็นท์ ซึ่งมีเครื่องหมายกาชาด (กากบาทแดงบนพื้นขาว) พร้อมข้อความ เพื่อให้การดูแลและคุ้มครองประชาชนในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่มีการชุมนุม นั้น

โดยที่การใช้เครื่องหมายกาชาดได้รับการคุ้มครองโดยอนุสัญญาเจนี วา ซึ่งรัฐบาลไทยได้ลงนามร่วมเป็นการดี และพระราชบัญญัติกาชาด ปี พ.ศ.2499 ที่ให้ใช้เครื่องหมาย ของบริการทางการแพทย์ในกองทัพไทย สภากาชาดไทย จึงขอให้ท่านพิจารณาความเหมาะสมในการใช้เครื่องหมายกาชาดบนเต็นท์ของหน่วย ทหารดังกล่าว เนื่องจากทหารที่ประจำอยู่ในเต็นท์ มีทั้งทหารเสนารักษ์ และทหารติดอาวุธ

หนังสือ ระบุต่อว่า ดังนั้น เพื่อให้การใช้เครื่องหมายกาชาดมีความถูกต้อง และมิให้เกิดความสงสัยแก่ผู้ที่พบเห็น รวมทั้งองค์กรกาชาดสากล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายกาชาดโดยตรง สภากาชาดไทยจึงขอเสนอแนวทางเพื่อให้กองทัพบกรับไปพิจารณา ดังนี้ 1.ให้แยกทหารติดอาวุธออกจากเต็นท์ของทหารเสนารักษ์ โดยยังสามารถใช้เครื่องหมายกาชาดร่วมกับข้อความบนเต็นท์ว่าเป็นหน่วยแพทย์ ทหาร 2.ให้นำเครื่องหมายกาชาดออกจากข้อความบนเต็นท์ หากยังประสงค์ให้มีทหารติดอาวุธประจำการในเต็นท์เดียวกับหน่วยทหารเสนารักษ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี

นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ตามหลักสากลทหารเสนารักษ์ สามารถใช้ตราสัญลักษณ์กาชาดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ตามหลักสากลเมื่อใช้ตราสัญลักษณ์กากบาทสีแดงของกาชาด จะต้องไม่มีการติดอาวุธ โดยในต่างประเทศในภาวะสงครามก็มีเพียงอาวุธปืนพกเพื่อป้องกันตัวเท่านั้น แต่ไม่มีอาวุธเพื่อป้องกันสถานที่


อย่างไรก็ตาม การใช้ตราสัญลักษณ์ในขณะนี้ เมื่อพบว่ามีการใช้โดยไม่ถูกวัตถุประสงค์ ก็จะแจ้งเตือน โดยพบว่าเต็นท์ในสวนลุมพินีใช้ตราสัญลักษณ์กาชาด และไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งไม่ถูกต้อง แจ้งเตือนไปแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีการแก้ไข อยากขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้ร่วมกันเคารพหลักการใช้ตราสัญลักษณ์อย่างถูก ต้องด้วย

ที่มา มติชน