เหลียวหลังแลไปข้างหน้า : การเปลี่ยนประธาน นปช.ทีมข่าว นปช.
18 มีนาคม 2557