กำหนดการเคลื่อนพลคนประชาธิปไตย (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา 15 มี.ค.นี้ขบวนเรือ - ขบวนช้าง - ม้า - วัว - ควาย

เวลา 9.00 น. พร้อมลงเรือที่วัดกษัตราธิรามวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา (เส้นอยุธยา - เสนา - สุพรรณบุรี) นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตกมีเรือทุกชนิด พาล่องผ่านรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ผ่านแหล่งท่องเทียว ผ่านวัดพนันเชิง ผ่านวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร รวมระยะทาง 6 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยขึ้นเรือที่พระราชวังจันทรเกษม ใกล้กับตลาดหัวรอ

เวลา 11.00 น. ขึ้นขบวนช้าง ม้า วัว ความ แห่รอบเมืองพระนคนศรีอยุธยาตลอดเส้นทางมีมโหรีแห่คึกครื้น ผ่านถนนอู่ทอง - ตลาดเจ้าพรหมสำหรับขบวนช้างเมื่อถึงสพานปรีดี ลงต่อรถ แต่ขบวนม้า วัว ความ สามารถเดินทางต่อเข้าเวทีได้เลย