อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานนปช.แดงทั้งแผ่นดิน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อย :ทีมข่าว นปช.
2 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อเวลา 8.00 น. อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานนปช.แดงทั้งแผ่นดิน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วย 35 วัดเทพนิมิตร เขตดอนเมืองเรียบร้อย