นพ.เหวง โตจิราการ "ผมมาร้องทุกข์กล่าวโทษกกตทั้งห้าคนที่จงใจไม่จัดเลือกตั้งให้ครบ95%" :ทีมข่าว นปช.
16 กุมภาพันธ์ 2557ผมมาร้องทุกข์กล่าวโทษกกตทั้งห้าคนที่จงใจไม่จัด เลือกตั้งให้ครบ95% ก่อน 4 มีนาคม 57 เป็นการไม่ชอบด้วยรธน.และพ.ร.บ.ประกอบรธน.ว่า ด้วยการเลือกตั้งสส.และการได้มาซึ่งสว.ที่กองปราบปรามพหลโยธิน เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 11.30 น. ครับ

ที่มาFacebook นพ.เหวง โตจิราการ