สปป.จัดทำแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความร้องทุกข์/กล่าวโทษ สำหรับประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิในการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้


:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ ::
แจ้งความผู้อำนวยการและกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง : http://goo.gl/z9Z32P

แจ้งความนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และผู้ขัดขวางการลงคะแนนเลือกตั้ง: http://goo.gl/1RHBwi

ร่วมกัน SHARE ข้อความนี้ออกไป หากท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดการพยายามขัดขวางการลงคะแนนเลือกตั้ง พกแบบฟอร์มแจ้งความติดตัว พร้อมดำเนินการหากถูกละเมิดสิทธิในวันเลือกตั้ง 2 ก.พ. นี้ได้ทันที!

---------
สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยได้จัดทำแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความร้องทุกข์/กล่าวโทษ สำหรับประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิในการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ขัดขวางการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการและกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

โดยมีเอกสารแนบที่จำเป็น ได้แก่

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. พยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด เช่น ภาพถ่าย คลิปภาพ คลิปเสียง ฯลฯ

ท่านสามารถนำแบบฟอร์มพร้อมเอกสารดังกล่าวเข้ายื่นแจ้งความได้ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ

ร่วมกันปกป้องสิทธิของเรา !


ที่มา Facebook สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย