ภาระหน้าที่ นปช.กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ที่สุ่มเสี่ยง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

ทีมข่าว นปช.
1 กุมภาพันธ์ 2557

1. เตรียมบุคลากรไปแทนเจ้าหน้าที่ที่ลาออก โดยต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่เขตนั้นและหน่วยนั้น หลักฐานที่ต้องนำไปด้วยคือ

1.1 ใบแจ้งสิทธิเลือกตั้ง

1.2 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประชาชน

2. การสังเกตการณ์และตรวจสอบการขัดขวางการเลือกตั้ง

สิ่งสำคัญคืออุปกรณ์คือโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพและส่งข้อความ, ส่งไลน์ได้ (ส่วนโทรโข่งให้เตรียมในกรณีที่จำเป็น)

3. การป้องกันอุปกรณ์และกระบวนการเลือกตั้ง หน้าที่หลักเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร ส่วนประชาชนเป็นผู้สนับสนุนโดยแสดงความต้องการเลือกตั้งโดยสงบ หลีกเลี่ยงการปะทะ แต่งกายตามปกติทุกกรณี