นปช.ประชุมทั่วประเทศผนึกกำลัง "หยุด! รัฐประหาร ต่อต้านกบฎ" ณ จ.นครราชสีมา (ชมคลิป)ทีมข่าว นปช.
7 ม.ค. 2557

วันนี้ (7ม.ค.) เมื่อเวลา 9.00 น. กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ นปช. ได้มีการนัดประชุมแกนนำและผู้ประสานงานทั่วประเทศ องค์กร นปช. (แดงทั้งแผ่นดิน) ณ หอประชุมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา โดยทั้งนี้ทางนปช.ได้ประชุมภายใต้คำขวัญที่ว่า "หยุด! รัฐประหาร ต่อต้านกบฎ" มีแกนนำและผู้ประสานงานจากต่างจังหวัดร่วมประชุมและร่วมกันหาแนวทางต่อต้านการทำรัฐประหารในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
แกนนำนปช.ส่วนกลางขึ้นเวทีแนะนำตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา
เริ่มแล้ว! เวทีประชุมแกนนำนปช.ทั่วประเทศ "หยุด รัฐประหาร ต่อต้านกบฏ"ณ หอประชุมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา


อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานนปช. ได้เปิดการประชุม และผู้ประสานงานทั่วประเทศกว่า 3,000 คน ภาย ใต้ข้อความในการประชุมในครั้งนี้ว่า “หยุดรัฐประหาร ต่อต้านกบฏ” มีแกนนำคนและผู้ประสานงานสำคัญทั่วประเทศเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประสานงาน และเรียกร้องให้หยุดรัฐประหาร ซึ่งเป็นวงจรอุบาทว์ของประเทศไทย และต่อต้านกลุ่มกบฏ หรืออนาธิปไตย เนื่องจากจะทำให้ประเทศถอยหลัง และเป็นการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตย เห็นได้จากการไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนด้วยการเลือกตั้ง

นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการขนอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยออกมาต่อต้าน หากมีการทำรัฐประหาร ส่วนการเคลื่อนไหวในวันที่ 13  มกราคม ตามยุทธวิธีเปิดประเทศ ยืนยันว่าจะไม่นัดชุมนุมในกรุงเทพฯ แต่จะเป็นการเคลื่อนไหวในต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ จะทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ


คุณจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช. กล่าวบนเวทีการประชุมหารือระดมความคิด หามาตรการในการหยุดการรัฐประหาร โดยขอร้องมวลชน นปช. ยืนหยัดต่อสู้ กับขบวนการของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ที่จ้องทำรัฐประหาร ดังนั้นแนวร่วม นปช. ทั้งหมดควรมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

พร้อมกันนี้ยังเรียกร้อง พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส. ให้ออกมาตรการสำหรับเข้าจับกุมตัวนายสุเทพได้แล้ว ก่อนที่จะสร้างปัญหาให้กับประเทศไปมากกว่านี้
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขึ้นเวทีเพื่อกล่าวสรุปข้อเสนอของแกนนำ นปช.จาก 50 จังหวัดว่า เป็นภารกิจเฉพาะหน้ารวม 11 ข้อ
สิ่งที่เราตกลงกันว่าจะทำในช่วงเวลาเฉพาะหน้า (ยังไม่มีการทำรัฐประหาร)
1.    เราจะต้องเตรียมการระดมพี่น้องในจังหวัดของตนเองเพื่อแสดงพลังในวันที่  13   มกราคม ณ จุดนัดหมายของจังหวัดนั้น ๆ
2.     ในระหว่างนี้ให้ไปแสดงตัวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าที่สถานีหรือจุดใดก็ตาม  แล้วเชิญชวนแสดงพลังร่วมต่อสู้ในแนวทางประชาธิปไตยด้วยกัน
3.    ให้ระดมทรัพยากรคนละเล็กละน้อย  ขึ้นป้ายต่อต้านการรัฐประหาร  สนับสนุนการเลือกตั้งในพื้นที่ของตัวเอง
4.    ให้ไปพูดคุย พบปะกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น  ชวนมาร่วมแสดงพลังในการต่อต้านรัฐประหาร  ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง
5.    ให้แจ้งความดำเนินคดีกับแกนนำ กปปส. ที่ละเมิดกฎหมาย  และเรียกร้องเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
6.    เรียกร้องต่อ นปช.ส่วนกลาง ให้ชวนองค์กรแนวร่วมต่าง ๆ ยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ต้านรัฐประหารต่อกองทัพ  แล้วแถลงข่าวให้เป็นที่ราบ
7.       ต้องหยุดการสนับสนุนกิจการที่ให้การสนับสนุนกลุ่ม กปปส.
8.    เรียกร้องต่อรัฐบาลให้ประกาศรับรองเขตอำนาจ ICC หรือศาลอาญาระหว่าง  ประเทศโดยทันที
9.    ให้เคลื่อนไหวแสดงพลังด้วยวิธีการต่าง ๆ  สนับสนุนการเลือกตั้ง 2 ก.พ. 57
10.    ให้ผลิตสื่ออย่างง่ายตามศักยภาพตามกำลังตนในการประกาศจับกบฏสุเทพ  เทือกสุบรรณ
11.    ให้ผู้รักประชาธิปไตยที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงอบรมยุทธวิธีให้กับมวลชนด้วย

นายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่า ภารกิจหากเกิดการรัฐประหาร 6 ข้อ คือ
1.    ให้แกนนำในทุกอำเภอจัดรถกระจายเสียงวิ่งประกาศสถานการณ์ทั่วพื้นที่ของตัวเอง  และเร่งกระจายข่าวให้คนรู้โดยเร็วทั่วประเทศทันที
2.    เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ต้องเร่งถอนตัวจากกรุงเทพมหานครไปปักหลักอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานหรือในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อประกาศการต่อสู้ร่วมกับประชาชน
3.    เรียกร้องต่อรัฐบาลและผู้มีอำนาจทั้งหลายให้เตรียมการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นทันทีที่จำเป็นเพื่อต่อสู้ในเวทีระดับโลก
4.    ในระดับพื้นที่  ให้ตั้งจุดประสานงานต้านปฏิวัติที่จะต้องมีคนทำงานติดต่อสื่อสารได้ 24 ชั่วโมง (ไม่จำเป็นต้องเปิดเผย)
ในระดับหมู่บ้าน  ให้แกนนำในระดับหมู่บ้านเตรียมเสบียงอาหาร ทรัพยากร เงินทองที่พอจะสละมาสนับสนุนได้เพื่อการต่อสู้แล้วเอามารวมกัน ณ จุดนัดหมายทันทีเพื่อเริ่มต้นการต่อสู้ในยกที่ 1
5.    ให้พี่น้องทั้งหลายไปรวมตัวกันที่ค่ายทหารในจังหวัดนั้น ๆ
6.    ให้พี่น้องไปรวมตัวกันที่สถานีตำรวจเพราะที่นั่นมีทุกอย่างให้เลือกสรร