อย่าใช้วิชาชีพแพทย์มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง โดยนพ.เหวง โตจิราการ :

Facebook นพ.เหวง โตจิราการ 
21 มกราคม 2556อย่าใช้วิชาชีพแพทย์มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
 

วิชาชีพแพทย์ นับเป็น วิชาชีพหนึ่งในบรรดาวิชาชีพทั้งหลาย ของสังคม ที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์ การที่สังคมให้เกียรติ “วิชาชีพแพทย์”มาก เพราะ สังคมถือว่า “ความสามารถทางการแพทย์” ช่วยให้มนุษย์ บรรเทา หรือ หลุดพ้นจาก ทุกขเวทนาอันเกิดจากโรคทางกาย หรือในบางกรณี อาจจะช่วยให้ดำรงชีวิตได้ตามอายุขัยที่ควรจะเป็น
อย่างไรก็ดี บคุคลากร ใน “วิชาชีพแพย์” ก็เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบของสังคม ไม่ได้มี ศักดิ์และสิทธิ์ ใดๆเหนือไปกว่าวิชาชีพอื่นๆ แม้แต่น้อย
และจะนำเอา สถานภาพของวิชาชีพของตน มากด ข่ม วางตัวอยู่เหนือ วิชาชีพ อื่นหาได้ไม่
คนในวิชาชีพแพทย์ ไม่ว่า หมอ(สารพัดหมอ) พยาบาล เภสัช กายภาพ สาธารณสุขฯลฯ จึงต้องเคารพกฎกติกาทั่วไปของสังคม ต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายทุกฉบับของสังคม
การเป็นคนใน”วิชาชีพแพทย์”หาได้สร้างเงื่อนไขให้อยู่เหนือ “รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย” ใดๆของสังคมไม่ ดังนั้นการแก้ปัญหาของวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบันนั้น ปมใจกลางของปัญหาอยู่ที่ว่า “จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ” หรือ “จะปฏิเสธรัฐธรรมนูญ”

ข้อเสนอของกลุ่มโรงเรียนแพทย์ต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เป็นการสะท้อนออกอย่างเด่นชัดถึง “การปฎิเสธที่จะเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และดึงดันที่จะกระทำตามอำเภอใจ”
เห็นชัดจากข้อ 2 ที่เสนอให้”รัฐบาลรักษาการปัจจุบันเสียสละ โดยยุติบทบาท(ซึ่งทำไม่ได้เพราะเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญ)
เพื่อให้มีรัฐบาลเฉพาะกาล(นี่เป็นการรัฐประหารชัดๆ)
ที่ได้รับการยอมรับจากจากทุกฝ่าย(ท่านจะหามาจากที่ไหนครับ นอกเสียจากว่าต้องมาจากการเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนทั้งประเทศ) เข้ามาเพื่อแก้ไขควบคุมสถานการณ์และจัดการเลือกตั้ง(ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งครับไม่ใช่โดยรัฐบาล)
ส่วนข้อ3 ที่เสนอที่ให้ “เห็นควรกำหนดการเลือกตั้งใหม่หลังจากที่ทุกฝ่ายเห็นชอบในกติกาที่จะกำหนดขึ้น และทุกพรรคการเมืองพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้ง” ใครจะเป็นผู้กำหนดกติกาครับ กลุ่มบุคคลที่กำหนดโดย “กบฏสุเทพ(ศาลอนุมัติหมายจับในข้อกบฏแล้วครับ)อย่างงั้นหรือ
หาก “กบฏสุเทพ”ทำเช่นนี้ได้ กลุ่มอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยกับพวกเขาก็สามารถทำเช่นนี้ได้เช่นกันไม่ใช่หรือ
เพราะกบฏสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์เองนั่นแหละเป็นผู้กระทำความเลวสารพัดชนิดที่พวกเขาปราศรัย และที่บอกว่าจะปฏิรูปนั้น พรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นรัฐบาลมาแล้วหกครั้ง ก็ไม่เห็นทำอะไรอย่างที่ประกาศบนเวทีซ้ำๆซากๆ แล้วกลุ่มโรงเรียนแพทย์จะออกมาสนับสนุนเช่นนี้หรือไม่ ข้อเสนอที่ให้ “ทุกฝ่ายมีการเจรจาร่วมกันโดยเร็วที่สุด”นั้น
ใครไม่ยอมเจรจาครับ “กบฏสุเทพไม่ใช่หรือที่ ประกาศเสียงก้องโลกว่า ยิ่งลักษณ์ลาออกก็ไม่เลิก ยุบสภาก็ไม่เลิก ต้องมี ปฏิวัติประชาชน มีรัฐบาลประชาชน มีรัฐสภาประชาชน กำหนดเงื่อนไขที่พวกเขาพอใจเสียก่อน จึงยอมยุติ”

ในวันนี้ มีบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนหนึ่ง สร้างความ “อัปยศให้กับแวดวงวิชาชีพแพทย์” อย่างน่าเศร้าสลดไปปราศรัยบนเวที “กบฏสุเทพ โดยใช้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแพทย์สรรหาถ้อยคำที่สกปรกโสโครกสิ้นดี ต่อเพศแม่ของเขาผู้นั้นเอง” ไปร่วมเดินขบวนกับกบฏสุเทพ แล้วยังใช้ “สัญลักษณ์กากบาทแดง” อันเป็นสัญลักษณ์กาชาดสากลที่มีกฏกติกา จำกัดการใช้เอาไว้เพื่ออำนวยความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลชีวิตมนุษย์ในยามสงคราม
แต่พวกบุคคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ เอาไปรับใช้ “กบฏสุเทพ” ทำตัวไม่ต่างอะไรกับ “ขี้ข้าสมุนบริวารของกบฏสุเทพ”เท่านั้น

กลุ่มโรงเรียนแพทย์ ก็อ้างชื่อสถานบันแพทย์ คณบดี คณะนั้น คณะนี้ พวกคุณได้สอบถามความเห็นชอบจาก บุคลากรทั้งหมดหรือส่วนข้างมากของสถาบันแพทย์ของพวกคุณแล้วหรือยัง ก่อนที่จะมาอ้าง ว่าทำในนาม คณบดีคณะแพทย์นั้นคณะแพทย์นี้
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็น ความต่ำทรามของบุคคลบางส่วนที่มาใช้สถานภาพแห่ง “วิชาชีพแพทย์”เพื่อเป็น “ทาสรับใช้ของกบฏสุเทพเท่านั้น”ครับ

21 มกราคม 2557 11.13น.
นพ.เหวง โตจิราการ