ปิดกรุงเป็นเรื่อง!!!การประชุมเรื่องโรคเอดส์ระดับโลกที่เมืองไทยต้องยกเลิก

ทีมงาน นปช.

4 ธันวาคม 2556วันนี้ ทีมงาน นปช. ได้รับแจ้งว่า การประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยเวชศาสตร์โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อ HIVครั้งที่ 17 (The 17th international symposium on HIV medicine) ซึ่งมีแผนจะจัดขึ้นในวันที่ 15-17 มกราคม 2557 ณ​​ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ต้องยกเลิกไป โดยคณะกรรมการผู้จัดงานให้เหตุผลว่าเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย โดยกำหนดจัดงานอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 14-16 มกราคม 2558

การประชุมการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยเวชศาสตร์โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อ HIV (The 17th international symposium on HIV medicine) เป็นการประชุมว่าด้วยความก้าวหน้าในการรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อมหรือเอดส์ (AIDS) ซึ่งเกิดจากเชื้อ HIV ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยทุกปี เพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุขและนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้นำเสนอข้อมูล ผลการวิจัย พบปะสังสรรค์ และหาช่องทางในการทำงานร่วมกันเพื่อหาทางป้องกัน รักษาโรคเอดส์และโรคติดเชื้อแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังจากโรคเอดส์ โดยการประชุมที่ยกเลิกไปนี้ถือเป็นครั้งที่ 17

ที่มา The 17th Bangkok international Symposium on HIV Medicine website