นปช.แดงทั้งแผ่นดินออกแถลงการณ์ "หยุด รัฐประหาร ต่อต้านกบฏ"ทีมข่าว นปช.
8 มกราคม 2557

วันนี้นปช.แดงทั้งแผ่นดินออกแถลงการณ์ ข้อสรุปของการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของแกนนำและผู้ประสานงาน นปช.แดงทั้งแผ่นดินทั่วประเทศเพื่อ  "หยุด รัฐประหาร ต่อต้านกบฏ"  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ หอประชุมลิปตพัลลภฮอลล์  สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา ดังนี้

แถลงการณ์นปช.แดงทั้งแผ่นดิน

ข้อสรุปของการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของคนไทยทั้งแผ่นดิน เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 57
ณ หอประชุมลิปตพัลลภฮอลล์  สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา


สิ่งที่เราตกลงกันว่าจะทำในช่วงเวลาเฉพาะหน้า (ยังไม่มีการทำรัฐประหาร)
1.    เราจะต้องเตรียมการระดมพี่น้องในจังหวัดของตนเองเพื่อแสดงพลังในวันที่  13   มกราคม ณ จุดนัดหมายของจังหวัดนั้น ๆ
2.     ในระหว่างนี้ให้ไปแสดงตัวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าที่สถานีหรือจุดใดก็ตาม  แล้วเชิญชวนแสดงพลังร่วมต่อสู้ในแนวทางประชาธิปไตยด้วยกัน
3.    ให้ระดมทรัพยากรคนละเล็กละน้อย  ขึ้นป้ายต่อต้านการรัฐประหาร  สนับสนุนการเลือกตั้งในพื้นที่ของตัวเอง
4.    ให้ไปพูดคุย พบปะกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น  ชวนมาร่วมแสดงพลังในการต่อต้านรัฐประหาร  ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง
5.    ให้แจ้งความดำเนินคดีกับแกนนำ กปปส. ที่ละเมิดกฎหมาย  และเรียกร้องเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
6.    เรียกร้องต่อ นปช.ส่วนกลาง ให้ชวนองค์กรแนวร่วมต่าง ๆ ยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ต้านรัฐประหารต่อกองทัพ  แล้วแถลงข่าวให้เป็นที่ราบ
7.       ต้องหยุดการสนับสนุนกิจการที่ให้การสนับสนุนกลุ่ม กปปส.
8.    เรียกร้องต่อรัฐบาลให้ประกาศรับรองเขตอำนาจ ICC หรือศาลอาญาระหว่าง  ประเทศโดยทันที
9.    ให้เคลื่อนไหวแสดงพลังด้วยวิธีการต่าง ๆ  สนับสนุนการเลือกตั้ง 2 ก.พ. 57
10.    ให้ผลิตสื่ออย่างง่ายตามศักยภาพตามกำลังตนในการประกาศจับกบฏสุเทพ  เทือกสุบรรณ
11.    ให้ผู้รักประชาธิปไตยที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐโดยเฉพาะหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงอบรมยุทธวิธีให้กับมวลชนด้วย

ส่วนภารกิจถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นจริง  ให้ปฏิบัติดังนี้

1.    ให้แกนนำในทุกอำเภอจัดรถกระจายเสียงวิ่งประกาศสถานการณ์ทั่วพื้นที่ของตัวเอง  และเร่งกระจายข่าวให้คนรู้โดยเร็วทั่วประเทศทันที
2.    เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ต้องเร่งถอนตัวจากกรุงเทพมหานครไปปักหลักอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานหรือในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อประกาศการต่อสู้ร่วมกับประชาชน
3.    เรียกร้องต่อรัฐบาลและผู้มีอำนาจทั้งหลายให้เตรียมการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นทันทีที่จำเป็นเพื่อต่อสู้ในเวทีระดับโลก
4.    ในระดับพื้นที่  ให้ตั้งจุดประสานงานต้านปฏิวัติที่จะต้องมีคนทำงานติดต่อสื่อสารได้ 24 ชั่วโมง (ไม่จำเป็นต้องเปิดเผย)
ในระดับหมู่บ้าน  ให้แกนนำในระดับหมู่บ้านเตรียมเสบียงอาหาร ทรัพยากร เงินทองที่พอจะสละมาสนับสนุนได้เพื่อการต่อสู้แล้วเอามารวมกัน ณ จุดนัดหมายทันทีเพื่อเริ่มต้นการต่อสู้ในยกที่ 1
5.    ให้พี่น้องทั้งหลายไปรวมตัวกันที่ค่ายทหารในจังหวัดนั้น ๆ
6.    ให้พี่น้องไปรวมตัวกันที่สถานีตำรวจเพราะที่นั่นมีทุกอย่างให้เลือกสรร